Aká je cena dovezeného auta?

V prípade že sme dospeli ku konkrétnemu automobilu, prichádza dôležitá otázka a síce: Koľko to, ktoré auto bude v konečnom dôsledku stáť?

Vo všeobecnosti platí:

kúpna cena auta + cena dovozu + cena prihlásenia = KONEČNÁ CENA AUTA

Dovoz

Cena dovozu každého auta je individuálna nakoľko je zavislá od viacerých faktorov ako vzdialenosť, fakt či sa auto dovezie po vlastnej osi / autoprepravníkom...

V cene dovozu je zarátany nielen poplatok za palivo, ale samozrejme dalšie výdaje spojené s cestou (prepravné značky, poplatok za odhlásenie auta na miestnom úrade, dočasné PZP...) a takisto všetky výdavky súvisiace s obstarávaním a dovezením vozidla na Slovensko.

Pre konkrétnu cenovu ponuku dovozu nás prosím kontaktujte: [email protected] prípadne telefonicky na +421 948 440 878.

Prihlásenie vozidla

Prihlásenie dovezeného auta do evidencie vozidiel Slovenskej republiky je predovšetkým administratívnou záležitosťou. Je potrebné správne vypísať žiadosti, doložiť protokoly, preklady, kolky... Pritom netreba zabudnúť sledovať lehoty a promptne reagovať na prípadné výzvy.

Podrobný popis cien parciálnych úkonov prihlásenia:

 • Úradné preklady: 25 eur / normostrana
 • STK, EK, KO: 160 eur
 • Poplatok za nakladanie s odpadom pochádzajúcim z vozidla, ktoré je jednotlivo dovezeným vozidlom: 30-90 eur (v závislosti od značky vozdila)
 • Správny poplatok pre začatie konania: 106 eur
 • Registračná daň pre autá nad 80kw
 • Prihlásenie do evidencie: 33 eur

Alebo ponúkame kompletný balíček prihlásenia (bez registračnej dane) za 550 eur

Prihlásenie vozidla je komplexný, časovo náročný administratívny proces. Nenechajte sa znechutiť čakaním a byrokraciou a prenechajte administratívne úkony na nás. Ušetríme Vám množstvo času a garantujeme promptné vybavenie všetkých úkonov súvisiacich s prihlásením auta na kľúč.

Odbremeníme Vás od:

 • Vypísania žiadostí
 • Doloženia všetkých dokumentov potrebných pre prihlásenia auta
 • Vypracovania úradných prekladov
 • Zaplatenia poplatkov za nakladanie s odpadom pochádzajúcim z vozidla, ktoré je jednotlivo dovezeným vozidlom
 • Uhradenia správnych poplatkov pre začatie konania
 • Vyčíslenia, prípadne úhrady registračnej dane
 • Zaplatenia poplatku za prihlásenie do evidencie
 • Hľadania a uzatvárania povinného zmluvného poistenie (ponúkame konkrétne ponuky všetkých poisťovní)

Dôležité je samozrejme denné sledovanie lehôt a promptná reakcia na prípadné výzvy dotknutých orgánov, čo je samozrejme tiež v našej kompetencii.